Amusementsorkest DWS vervult in Malburgen een belangrijke sociale functie. En dat is in deze wijk geen overbodige luxe…. DWS wordt in het voortbestaan bedreigd omdat hun clubhonk op gemeentegrond met erfpacht staat. De gemeente wil deze erfpacht opzeggen per augustus 2018, omdat er op termijn andere plannen zijn. Arnhem Centraal is met DWS in gesprek gegaan en heeft vervolgens het wijkteam aangesproken en gevraagd vanuit deze belangrijke sociale functie te kijken naar oplossingen.
Deze oplossingen zijn niet zo eenvoudig. Een orkest als dit past niet in een kleine ruimte, zeker niet gezien het moeten opbergen van de instrumenten. Er wordt op dit moment naar oplossingen gezocht en er lijkt enig licht aan de horizon.
Arnhem Centraal pleit ervoor dat in elk geval de erfpacht met een jaar verlengd wordt en dat er daardoor extra tijd komt voor een adequate oplossing. Wij kijken naar de mogelijkheden om hiertoe een voorstel in te gaan dienen.