Vanochtend heeft Bram, namens de fractie van Arnhem Centraal, overleg gehad met twee aanwonenden van de Apeldoornseweg. Beide heren zitten ook in het bewonerscomité “Avenue Royale”. Frank van de Laar en Jaco de Wildt hebben uitleg gegeven over alle voorliggende varianten en het door de gemeente gevolgde participatieproces. Bewoners hebben zelf enorm veel werk verzet door bijvoorbeeld een website op te zetten met actuele informatie voor alle buren en bij elk mogelijk overleg aan te sluiten (onder andere met de hulpdiensten). De Apeldoornseweg is de hoofdweg naar en vanaf Rijnstate en daarom is een akkoord van hen voor alle varianten essentieel.
Er liggen nu een tweetal varianten voor, één van de gemeente en één van de bewoners, welke op korte termijn in de gemeenteraad zullen worden besproken. De discussie lijkt over een relatief klein deel van de Apeldoornseweg te gaan, namelijk “stad uit” tussen de Sonsbeeksingel en de Sonsbeekweg, over de rest van de weg is volgens de bewoners wel overeenstemming.
Arnhem Centraal vindt het van groot belang dat direct aanwonenden, als dagelijks gebruiker en lokaal specialist, worden gehoord en dat hun suggesties en wensen worden beschouwd. Wanneer deze niet in het plan kunnen worden verwerkt dan dient dit duidelijk te worden toegelicht omdat participatie alleen succesvol kan zijn wanneer alle partijen serieus worden genomen.
Arnhem Centraal zal zich de komende tijd verder gaan verdiepen in dit onderwerp zodat we bij de bespreking in de gemeenteraad een goed (uit te leggen) besluit kunnen nemen.
Wij danken beide heren voor hun tijd en duidelijke toelichting!

Arnhem Centraal, elke dag maken we Arnhem samen weer iets mooier en beter!

Gerelateerde berichten