De laatste weken hebben zich drie ernstige incidenten voorgedaan:
Eerst op 27 juli de mishandeling van de beheerder en de badmeester van zwembad Klarenbeek, en dan op 31 juli de explosie in een flatgebouw in de Schuytgraaf. Volgens Politie en Volkshuisvesting stond de flat niet als probleemgebouw bekend.
Vervolgens komt daar een steekpartij in Elderveld op 8 augustus bovenop.
De laatste twee incidenten waren ook nog eens met dodelijke afloop.

Arnhem Centraal maakt zich, net als de inwoners van Arnhem (lees de sociale media er maar op na) ernstige zorgen over de veiligheid in hun wijk en in Arnhem in zijn algemeenheid.
Onze fractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1. Volgens onze informatie waren in de flat in de Daphnestraat (Schuytgraaf) meerdere bewoners gehuisvest, met een “sociale indicatie”. Mensen die vanuit Begeleid Wonen en moeders die uit een “blijf van mijn lijf” huis zijn hier gehuisvest.
Vraag 1: In hoeverre heeft de gemeente grip op deze voorzieningen en op de concentratie van bewoners die moeilijkheden hebben? Is het stimuleren of eisen van een spreiding over een groter gebied (zodat concentratie laag is) mogelijk of kan dit mogelijk gemaakt worden via een verordening?
Vraag 2: Aan welke criteria moeten organisaties voldoen, om een vergunning te krijgen om begeleid wonen te mogen faciliteren en voldoet de faciliterende organisatie in dit gebouw hieraan?

2. De politie en Volkshuisvesting ontkenden te weten dat dit (Daphnestraat, Schuytgraaf) een probleemflat was. Omwonenden en bewoners verklaarden, dat dit allang bekend was bij beide instanties. Er zijn diverse keren meldingen (en aangiftes) gedaan. Iedereen wist van het dealen van drugs e.d.
Vraag 1: Wat is er met die meldingen en aangiften gedaan? Klopt het dat dit niet geleid heeft tot acties? Indien er wel acties zijn ondernomen, welke zijn dat?
Vraag 2: Bewoners hebben ook melding gemaakt van dreigbrieven aan de bewoner van de bewuste flat. Wat is hier mee gedaan en welke actie(s) heeft dit opgeleverd om de veiligheid van de andere bewoners te garanderen?

3. Er hebben zich in korte tijd diverse ernstige incidenten voorgedaan in Arnhem.
Vraag 1: Heeft u inzicht in waar in Arnhem zich nog meer problematische situaties bevinden?
Vraag 2: Als het antwoord op vraag 1 nee is, gaat u dan actie ondernemen om met belanghebbende partijen in gesprek te gaan om deze inventarisatie alsnog te maken?
Vraag 3: Arnhem staat hoog op lijstjes m.b.t. onveiligheid. Wat gaat u ondernemen om Arnhem weer in veilig vaarwater te brengen? Bent u bereid met een breed beleidsplan ‘Arnhem veiliger’ te komen, waarin bovengenoemde onderwerpen aan bod komen?
Vraag 4: De politie heeft een grondige reorganisatie ondergaan. Heeft dit negatief uitgewerkt op de veiligheid in Arnhem? Heeft u voldoende middelen (menskracht en financiën) om uw taak goed te kunnen uitvoeren?

Gerelateerde berichten