Naar aanleiding van het jongerendebat van maart jl. heeft Martijn namens de fractie van Arnhem Centraal met de jongerenwerkers van de gemeente Arnhem gesprekken gevoerd om te kijken naar de mogelijkheden om nog een debat te organiseren. Martijn was namelijk heel erg enthousiast, zoveel jongeren met zoveel verschillende achtergronden en culturen gingen op een hele mooie manier met elkaar in debat. Dit moest volgens hem een vervolg krijgen, vandaar dat hij in juni de jongerenwerkers bij elkaar bracht om hierover te brainstormen.

Het één en ander bleek al in de planning te zitten, dat is top! Want het belangrijkste is dat het vanuit de jongeren en de jongerenwerkers zelf komt, het moet namelijk geen politiek gestuurd iets worden, maar bottom-up. Samen afgesproken dat de jongerenwerkers zelf ermee aan de gang gingen en dat er bij vragen hulp werd gezocht.

Nu is het zover en komt er op 22 november a.s. weer een jongerendebat, helemaal super! De bedoeling is dat de politiek op de publieke tribune plaats neemt en vooral luistert naar wat er door de jongeren wordt gezegd en wat er bij hen jongeren speelt. Na het debat is er dan een mogelijkheid om kennis te maken. Het is dus ook belangrijk dat zoveel mogelijk politieke partijen (PvdA Arnhem, GroenLinksArnhem, D66 Arnhem SP Arnhem, ChristenUnie Arnhem PVV Arnhem Denk Verenigd Arnhem CDA Arnhem VVD Arnhem Partij voor de Dieren Arnhem aanwezig zijn.

Dus Arnhemse jongeren en politieke partijen:

Tot 22 november‼️

Gerelateerde berichten