De meningen van Arnhem over de komst van megabios Euroscoop waren verdeeld. Onze fractie zag meerdere aspecten: enerzijds was dit geen voorziening die de gewenste gezelligheid zou geven. Een megabouwblok en waarschijnlijk matige horeca vonden wij geen recht doen aan dat wat Zuid nu eens moet hebben: een gezellige plek met terrasjes en horeca en graag wat groen. De meeste fracties zagen in de loop der tijd Euroscoop niet meer zitten. Maar gelukkig vonden zij wel dat er nu iets moest gebeuren op deze plek. Dat heeft ertoe geleid dat wij een motie hebben ingediend en dat deze uiteindelijk is gesteund door een ruime meerderheid. Dar zijn wij enorm blij mee.

De motie geeft het volgende aan:
• Dat de ontwikkeling van het Olympusgebied voortvarend ter hand moet worden genomen;
• Dat moet worden gezocht naar een invulling die aanvullend is op wat de stad te bieden heeft en die recht doet aan de wensen en behoeften van    Arnhem-Zuid, zonder dat dit de binnenstad (zware) concurrentie aandoet.
• Dat voor het nu versteende gebied ook gekeken moet worden naar een groene invulling van een deel van de openbare ruimte.