Woensdag 10 oktober heeft Lea Manders, namens onze fractie, de VVD en AOP, mondelinge vragen gesteld aan wethouder Bouwkamp over de bomenkap langs de Huijghenslaan in de wijk Angerenstein.
In 2015 is het participatieproces gestart met aanwonenden van de Huijghenslaan met betrekking tot de gezondheidstoestand van de zeer oude zilveresdoorns.
Tijdens de eerste bewonersavond is de keuze aan bewoners voorgelegd of men wilde dat alle bomen ineens zouden worden gekapt of dat dit gefaseerd zou gebeuren. De meerderheid wenste fasering en terugkeer van de zilveresdoorns. Deze wens is helaas niet gehonoreerd.
Uiteindelijk zijn langzaam groeiende zomereiken geplaatst met een relatief kleine stamomtrek waardoor het tientallen jaren zal duren voordat er weer een laanstructuur zichtbaar wordt.
Arnhem Centraal vindt het van essentieel belang dat, wanneer de gemeente een keuze geeft aan inwoners, deze keuze dan ook gehonoreerd dient te worden. Anders wordt het toch al broze vertrouwen in de politiek alleen maar kleiner.
Wij hebben van de bewoners c.q. insprekers van destijds vernomen, dat wethouder Bouwkamp de afgelopen maanden helaas geen contact met hen heeft opgenomen. Ze gaf als reden aan dat het initiatief daarvoor bij de bewoners zou moeten liggen en dat ze alleen maar naar inwoners gaat wanneer ze een positieve boodschap kan brengen. Wij vinden dat erg opmerkelijk. Een wethouder zou juist zelf de wijk in moeten gaan en bereid dienen te zijn om ook een slechte boodschap over te brengen.
De wethouder heeft laten weten dat het vervangen van de huidige bomen door een zilveresdoorn met een stamomtrek van 35-40cm 150.000 euro zou gaan kosten. Tot onze verbazing heeft ze ook navraag gedaan voor een stamomtrek van 50-60cm waarvan de kosten 500.000 tot 1.000.000 euro zouden kosten. Dat laatste is niet verwonderlijk omdat het daarbij gaat om een bijna volwassen boom en de straat naar verwachting hiervoor dient te worden opgebroken.
De fractie van Arnhem Centraal is verrast door deze hogere kosten, omdat de gemeente vorig jaar volgens de bewoners nog liet weten dat de vervangingskosten circa 83.000 euro zouden zijn. De bewoners hebben in nauw overleg met onze fractie zelf drie offertes opgevraagd waarbij de kosten rond de 50.000 euro uit zouden komen. Pluspunt daarbij is dat de huidige zomereiken elders kunnen worden geplant waardoor de uiteindelijke kosten misschien nog lager worden.
Arnhem Centraal zal de bewoners van de Huijghenslaan blijven bijstaan zodat er een besluit kan worden genomen op basis van correcte gegevens, daarop hebben ze wat ons betreft gewoon recht.

Arnhem Centraal, samen maken we Arnhem elke dag een beetje mooier en beter!

Gerelateerde berichten