Gisteren hebben Lea en Bram namens Arnhem Centraal deelgenomen aan een informatiebijeenkomst voor raadsleden en fractievolgers met Team Leefomgeving Presikhaaf.

We werden samen met andere raadsleden vriendelijk ontvangen door Anne-Marijn, Wendy, Mirjam en Leo. De start van de bijeenkomst was in buurtcentrum De Oosthof, dat kort geleden door Volkshuisvesting is aangekocht en daarmee gelukkig als ontmoetingscentrum voor deze wijk behouden blijft. Circa 50 groepen en verenigingen maken gebruik van deze laagdrempelige voorziening en wat Arnhem Centraal betreft moet dit ook zo blijven. Een punt van zorg is het gaan rekenen van  – voor veel van deze groepen – vrij hoge huurtarieven (17,50 p/u) waardoor wijkclubs moeten aankloppen voor geld bij het Wijkplatform  of wijkteam.  Voorkomen moet worden dat er een verdienmodel moet ontstaan waardoor de laagdrempeligheid meteen zou verdwijnen.

 

Tijdens een korte wandeling door dit deel van de wijk werd er uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de Kinderkamp de komende jaren. De J.F. Kennedyschool en W. Dreesschool gaan fuseren en krijgen een nieuw gebouw aan de Kinderkamp. De islamitische school Ibn-i Sina, die nu in Klarendal is gevestigd, zal ook naar deze locatie verhuizen. De twee sporthallen aan de overzijde van de huidige Dreesschool worden gesloopt en waarschijnlijk vervangen door nieuwbouw. Op de plek waar nu de J.F. Kennedyschool staat komt een nieuwe sporthal. Binnenkort krijgen de bewoners van dit deel van de wijk een uitnodiging in de bus voor een inloopavond in september waar men de eerste schetsen kan zien.

De Mariëndael, een school voor speciaal onderwijs welke ook aan deze weg is gelegen, zal worden gerenoveerd.

Ook is er gesproken over hoe lastig het is om bewoners te activeren en om doelgroepen als ouderen en inwoners met een migratieachtergrond te benaderen. Het team probeert deze afstand te verkleinen door zelf zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn en onder andere met het wijkplatform te gaan zoeken naar oplossingen om het draagvlak ik het algemeen te vergroten.

De afstemming tussen het team en de collega’s die op het Stadhuis zitten gaat ook steeds beter. In het begin was het aardig wennen omdat een deel ineens midden in de wijk aanwezig was en dus op enige afstand van de andere collega’s.

Extra aandacht is nog wel nodig voor overlast door bewoners. De woningcoöperaties hebben na de crisis over de uitgaven van hun bestuurders veel zaken afgestoten. Echter alleen beheer van stenen is niet voldoende om de leefbaarheid in hun gebouwen op orde te houden. Team Leefomgeving blijft in gesprek om hier een verandering teweeg te brengen zodat alle verantwoordelijke organisaties gezamenlijk optrekken om die leefbaarheid en sociale cohesie te vergroten.

 

 

Het was een prettige avond waarin er open en transparant met elkaar werd gesproken. Arnhem Centraal bedankt het team dan ook voor de ontvangst en blijft graag regelmatig op de hoogte van wat er in Presikhaaf speelt!