AFVAL VERMINDEREN

Als inwoners worden we ermee geconfronteerd, dat we opgezadeld worden met verpakkingsafval waar we niet om gevraagd hebb... Lees meer ......