Vergadering bijwonen

Als lid kunt u alle fractievergaderingen bijwonen.

Deze worden meestal iedere maandag van de week in het Gemeentehuis gehouden.

Aanmelden noodzakelijk!