Standpunten

ZUID CENTRAAL WORDT ARNHEM CENTRAAL

Arnhem Centraal is voortgekomen uit Zuid Centraal, de lokale partij die ontstaan is (1998) met en door de wijken in Arnhem Zuid. Zuid Centraal heeft zich vervolgens ontwikkeld tot een lokale partij voor de gehele stad: ARNHEM CENTRAAL (2016). Het evenwicht tussen wijken, stadsdelen en passende voorzieningen was en is een centraal punt van aandacht voor de partij. Als lokale partij is ARNHEM CENTRAAL strikt onafhankelijk en kiest als uitgangspunt voor een maximale invloed van de Arnhemmer in een verbonden samenleving, waarbij het belang van de inwoner centraal staat.

MAXIMALE INVLOED VOOR DE ARNHEMMER

Als partij worden wij al jaren lang geconfronteerd met een college en gemeenteraad die zich maar een keer per vier jaar echt tot de kiezer wenden:  als tijdens de verkiezingen een hokje rood mag worden gemaakt. Verder horen de partijen u wel aan, maar doen er weinig mee. Zuid Centraal heeft dat vanaf 1998 al anders gedaan: de wensen van en vanuit de stad stonden en staan centraal. En dat is de koers die ARNHEM CENTRAAL blijft varen, maar dan voor de gehele stad! Wij nodigen u uit mee te denken vanaf het begin van besluitvorming. En wij zullen een Burgerforum gaan instellen, dat voor ons als continu klankbord zal werken, zodat de ‘Arnhem Agenda’ zich verder kan ontwikkelen.

EEN VERBONDEN SAMENLEVING

De tegenstellingen verharden en dat heeft grote gevolgen. ARNHEM CENTRAAL wil zoeken naar nieuwe wegen om tot elkaar te komen. ARNHEM CENTRAAL wil werken aan een verbonden stad en zich (meer) verdiepen in de specifieke behoeften van de verschillende organisaties en groeperingen in de stad. En daar hebben we elkaar bij nodig! De partij gaat voor actief contact met de stad en met de verschillende groeperingen en organisaties om de specifieke behoeften waar mogelijk te ondersteunen

Een stad kan alleen bloeien als bewoners en bezoekers zich prettig voelen en de voorzieningen in orde zijn. Bij de identiteit van de stad behoren cultuurgoed en erfgoed. ARNHEM CENTRAAL wil het mooie, prettige en eigene van Arnhem benadrukken en bewaren en de stad actief promoten.

EN WAT NOG MEER..

ARNHEM CENTRAAL ondersteunt projecten die passen bij de maat van de stad.

ARNHEM CENTRAAL streeft naar een duurzaam milieubeleid voor nu en later en wil het groen van Arnhem optimaal in stand houden.

ARNHEM CENTRAAL streeft naar een mooie, prettige, gastvrije stad voor bewoners en bezoekers.

ARNHEM CENTRAAL stelt het lokaal belang voorop en beschouwt daarbij de overheid als belangrijke partner.

 

INTERESSE? MEEDOEN?STEUNEN?

Op onze site vindt u meer info of bel 06 13568779.