Stellingen Kieskompas en Kieshulp 2018

Coffeeshops

Het huidige aantal coffeeshops zorgt ervoor, dat er een goede controle mogelijk is.
Weliswaar liggen een aantal shops geconcentreerd in de binnenstad, maar de coffeeshopeigenaren hanteren een strakke hand m.b.t. de handhaving van de rust in hun buurt. Arnhem Centraal vindt, dat het huidige aantal  voldoende is en dat deze niet verplaatst worden naar Arnhem Zuid.

Wietteelt

Het huidige beleid is gebaseerd op gedogen. Coffeeshophouders mogen volgens de wet maar 5 gram weet in bezit hebben. Maar voor een shop is dat natuurlijk niet hanteerbaar. Daarom wordt inkoop van wiet gedoogd tot een maximum van 500 gram. De teelt is dus een duister gebied. Om criminaliteit tegen te gaan, is legalisering van wietteelt een nog te nemen stap. Door de teelt te reguleren wordt grootschalige straathandel voorkomen en  bevordert dit de veiligheid van de gebruiker en de omgeving.

Tippelzone (Zorgzone)

De huidige tippelzone op de Veerweg geeft zowel de prostituees als de klanten een veilig onderkomen. De dames en heren moeten een vergunning aanvragen en de politie zorgt voor een veilige situatie. Ook voor de gezondheidzorg is aandacht. In Arnhem lijkt ook elders prostitutie voor te komen, doordat niet aan iedereen een vergunning verleend wordt. Deze prostituees lopen een veiligheidsrisico en veroorzaken mogelijk overlast op hun (af)werkplek. Arnhem Centraal is voorstander van het zorgen voor een veilige werkplek. De zorgzone biedt die. Plannen om deze zone te sluiten steunen wij niet. Dat zou onveiligheid en mogelijk criminaliteit veroorzaken.

Meer sociale huurwoningen

De wachtlijsten lopen weer verder op. Hoewel de huizenmarkt aantrekt en er weer volop gekocht en verkocht wordt is er onder andere voor  starters bijna geen sociale huurwoning te krijgen. De woningstichtingen proberen door scheef wonen tegen te gaan meer van deze woningen vrij te maken. Maar er is maar 1 manier om de wachtlijsten echt drastisch te verminderen. Dat is door meer sociale huurwoningen te bouwen.  Arnhem Centraal dringt daar al langer op aan. Om doorstroming te bevorderen waardoor deze huurwoningen vrij komen, is het aan te raden ook in het duurdere segment huurwoningen te bouwen.

Het spreekt voor zich, dat wij staan op huizen die energieneutraal worden gebouwd. Bij het vaststellen van bouwplekken, moet uiteraard voorkomen worden dat dit ten koste gaat van bestaand groen. Als dit niet te voorkomen is, moet vervangend groen worden geplant conform de afspraken die met de Gemeenteraad zijn vastgelegd.

Moskeeën

In Arnhem zijn een aantal moskeeën. Meestal in oude niet meer in gebruik zijnde gebouwen. In Nederland is godsdienstvrijheid. Als kerk- of geloofsgemeenschappen dusdanig uitbreiden, kan de vraag naar uitbreiding dan wel verhuizing aan de orde zijn. Arnhem Centraal respecteert de afspraken m.b.t. de godsdienstvrijheid.

Asielzoekers

Voorop gesteld dat asielzoekers mensen zijn die meestal een veilig onderkomen zoeken. Meestal als gevolg van oorlog of politieke omstandigheden. Die mensen moeten wij helpen. Deze mensen hebben recht op bed, bad en brood. Met andere woorden: een veilig onderdak, waar ze zich kunnen voeden en verzorgen.

Asielzoekerscentra zijn daarbij nodig. Dat is beter dan ze maar op straat te laten dolen of in tentenkampen op een onmenselijke manier op te vangen. Het maakt daarbij niet uit in welke fase van de procedure ze zijn. Arnhem Centraal is daarom tegen sluiting, tenzij de noodzaak kleinere is dan het aantal onnodig open voorzieningen. Daarmee kunnen onnodige kosten worden voorkomen.

Basisinkomen

Arnhem centraal vindt, dat er een experiment moet komen met 50-plussers. Mensen die vaak na ontslag moeilijk aan een andere baan kunnen komen. Nu hebben ze een korte periode recht op een uitkering en daarna belanden ze in de bijstand. Dat verdienen deze mensen die vaak al langdurige dienstverbanden hebben niet. Een basisinkomen kan voorkomen dat deze mensen in een financiële achtbaan belanden met de daarbij gepaarde problemen. Aangezien ze met dat basisinkomen er ook (een beetje) mogen bijwerken, kunnen ze ervaring opdoen zodat een andere baan toch haalbaar wordt of als vrijwilliger nuttig kunnen maken.

Verplichte tegenprestatie

Arnhem Centraal vindt dat mensen met een bijstandsuitkering niet in een isolement moeten geraken. Dus enerzijds is het best nuttig om ze dan (op vrijwillige) basis werk te laten verrichten dat bij hun opleiding of werkervaring past, En niet dat bijvoorbeeld een werkloze verpleegkundige gedwongen wordt lolly’s in te pakken.

Vervuilende auto’s

De Arnhemse binnenstad staat er om bekend, erg vervuild te zijn. Veel fijnstof en dus een ongezonder luchtklimaat. Een van de mogelijkheden is om voertuigen die deze vervuiling het meest veroorzaken, te weren in deze omgeving. Te denken valt aan oude auto’s en de de twee takt brommers en scooters.

Gezond eten voor kinderen

Iedereen weet wat de gevolgen van ongezond eten zijn. overgewicht en een hoger gezondheidsrisico. De verantwoordelijkheid over het eetgedrag van kinderen ligt in eerste instantie bij de ouders en op school ligt dat bij de schoolleiding. Arnhem Centraal vindt dat zij er voor moeten zorgen dat de kinderen de mogelijkheid hebben of krijgen die keuze te hebben. In veel steden zorgen de gemeenten voor voorlichting en wordt door middel van projecten gestimuleerd om over te stappen op gezondere voeding. Wij vinden dat Arnhem dat ook moet opstarten.

Dubbel paspoort

Arnhem Centraal vindt het argument, dat iemand met 2 paspoorten niet loyaal zou kunnen zijn aan Nederland onzin. Er zijn ook mensen met alleen een Nederlands paspoort die niet loyaal zijn. Het is wettelijk toegestaan en dus voor Arnhem Centraal totaal geen onderwerp van discussie.

Gemeente een sociale werkgever

Arnhem Centraal vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Mensen met een beperking op de arbeidsmarkt moeten ook bij de gemeente werkzaam kunnen zijn. Ook mensen die lastiger aan een baan kunnen komen (denk aan de oudere werkloze) zouden ene kans bij de gemeente moeten krijgen. ten slotte vindt Arnhem Centraal, dat er meer plaatsen voor stages beschikbaar gesteld moeten worden.

Windmolens

Er komen al een aantal windmolens in Arnhem. Het is in een zo stedelijk en bosrijk gebied onmogelijk om plekken te vinden waar dit nog kan zonder veel overlast te geven en de natuur aan te tasten. Daarnaast zijn we buren van een groot leeg gebied in Duitsland, waar heel veel ruimte is voor windmolens. We kunnen beter afspraken  maken om die energie af te gaan nemen.