Missie & Visie

MISSIE

Arnhem Centraal staat voor een maximale invloed van de Arnhemmer in een verbonden samenleving. Daarbij stellen wij het belang van onze inwoners centraal.

 

VISIE

Arnhem Centraal is voortgekomen uit Zuid Centraal, de lokale partij die ontstaan is (1998) met en door de wijken in Arnhem Zuid. Zuid Centraal heeft zich vervolgens ontwikkeld tot een lokale partij voor de gehele stad – Arnhem Centraal (2016). Het evenwicht tussen wijken, stadsdelen en passende voorzieningen was en is een centraal punt van aandacht voor de partij. Als lokale partij is Arnhem Centraal strikt onafhankelijk en kiest als uitgangspunt voor een maximale invloed van de Arnhemmer in een verbonden samenleving, waarbij het belang van de inwoner centraal staat.

 

Arnhem Centraal ziet dat veel beleid zonder draagvlak wordt bedacht en uitgevoerd. Dit roept weerstanden op. Vaak brengt dit tevens (soms onoverzienbare) hoge kosten met zich mee, die de belastingbetaler vervolgens moet opbrengen. Wij willen eventuele lastenverzwaringen tot een minimum beperken. Er wordt steeds meer participatie van burgers verwacht. Mede daarom vindt Arnhem Centraal het vanzelfsprekend dat bewoners maximale invloed wordt gegeven op de besluitvorming in de stad. De communicatie tussen stadsbestuur en inwoners moet dan ook ingrijpend verbeteren.

 

Een stad kan alleen bloeien als bewoners en bezoekers zich prettig voelen en de voorzieningen in orde zijn. Bij de identiteit van de stad behoren cultuurgoed en erfgoed. Arnhem Centraal wil het mooie, prettige en eigene van Arnhem benadrukken en bewaren en de stad actief promoten. Arnhem Centraal wil werken aan een verbonden stad en zich verdiepen in de specifieke behoeften van de verschillende organisaties en groeperingen in de stad.

 

Een gezonde leefomgeving en milieu zijn van groot belang. Groen en luchtkwaliteit zijn daar belangrijke aspecten van, evenals het duurzaam maken van gebouwen en voorzieningen en leeftijdsbestendig bouwen. Groene ruimte en speelruimte binnen de wijken krijgen steeds de volle aandacht. Arnhem Centraal vindt dat we als stad hier intensief op moeten inzetten om het leefmilieu voor toekomstige generaties te behoeden.