ANBI

Onze vereniging heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit kunt u controleren via deze link: ANBI register
Dit betekent, dat lidmaatschapsgeld, giften en donaties als aftrekpost gebruikt mogen worden bij uw belastingaangifte.

Klik hier voor ons beleidsplan