ANBI

Onze vereniging heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit kunt u controleren bij de belastingdienst via deze link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Zoek op Arnhem Centraal met als plaats Arnhem.

Dit betekent, dat lidmaatschapsgeld, giften en donaties als aftrekpost gebruikt mogen worden bij uw belastingaangifte.

Onze gegevens kunt u via onderstaande links inzien en/of downloaden.
Het beleidsplan versie april 2019: Beleidsplan Vereniging Arnhem Centraal
De begroting 2019

De financiële jaarverslagen: