Word lid!

Ondergetekende meldt zich aan als lid van Arnhem Centraal en bevestigt de Statuten en het Huishoudelijke Reglement te accepteren.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aan het begin van een nieuw jaar ontvangt u van ons bericht om de contributie van dat jaar over te maken. De contributie bedraagt € 12,- per jaar.
Meldt u zich vanaf de maand april van het lopende jaar aan, dan wordt de contributie evenredig verminderd met € 1,00 per maand.

Uw naam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw geboortedatum (DD-MM-JJJJ) (verplicht)

Wilt u actief zijn binnen de partij? Ja/Nee?