Eind juli heeft de fractie van Arnhem Centraal een aantal vragen gesteld over de Gele Kubus op het Gele Rijders Plein. Deze vragen hadden betrekking op de kosten, het programma en de voorgenomen sloop van de pergola die deel uit maakt van de AKU-fontein (Rijksmonument).

Arnhem Centraal is groot voorstander van het opknappen van dit belangrijk monument voor onze stad, de pergola is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Vorige week heeft het college deze vragen beantwoord. De kosten van de bouw inclusief het programma blijven binnen de eerder aangegeven 200.000 euro, het programma zal naar verwachting op 4 en 5 oktober gaan starten en sloop van de pergola was niet nodig omdat de kubus binnen de beschikbare ruimte kon worden gevonden.

Arnhem Centraal blijft echter met veel vragen zitten. Het doel van deze tijdelijke “roomdivider” is immers:

Ter plekke wordt een tijdelijke roomdivider gecreëerd die onderdeel is van het nader onderzoek naar toekomstige invulling.

Een nader onderzoek naar de roomdivider waarbij gedacht wordt aan bebouwing met tweezijdigheid naar reuring en luwte. Hierbij worden in ieder geval aspecten meegenomen als; programma (Wonen, Horeca), kwaliteit openbare ruimte, architectuur, het beeld van Tajiri en wordt zo veel mogelijk ingespeeld op de monumentale kwaliteiten van de fontein en omgeving en wordt waar mogelijk, oorspronkelijk materiaal hergebruikt.

Gezien het bovenstaande verwachten wij dat er bijvoorbeeld een informatiecentrum in de kubus komt waar Arnhemmers hun ideeën over het Gele Rijders Plein kunnen aandragen, waar workshops worden gehouden om creatief hierover mee te denken, waar ideeën van omwonenden en ondernemers worden gedeeld en uitgewerkt, etc.

Wij zijn dan ook erg benieuwd naar het definitieve programma en gaan nog even door met het kritisch meekijken naar de besteding door de gemeente voor dit bouwwerk.

Arnhem Centraal,elke dag maken we Arnhem samen weer een beetje mooier en beter!

Gerelateerde berichten