Burgerforum

Arnhem Centraal vindt dat politici “burgers-in-de-politiek” zijn en dat het hun taak is om hun medeburgers maximale invloed te geven op het beleid. Politiek, overheid en algemene voorzieningen worden bekostigd met uw belastinggeld! Dus hebt u het recht om mee te denken en –wat ons betreft – mee te beslissen. Het Burgerforum wordt 4 keer per jaar georganiseerd, dus houdt onze website of onze Facebookpagina in de gaten..

Dus bent u degene die met ons mee wil denken? Meld u aan via info@arnhemcentraal.info.

We gaan samen met een aantal mede-Arnhemmers op pad om samen te verkennen waar we als stad heen willen. En die richting heeft Arnhem Centraal neergelegd in haar verkiezingsprogramma 2018-2020. Het zou leuk zijn als het Burgerforum deelnemers bevat die zeer gevarieerd zijn qua achtergrond en leeftijd. En ook mensen ‘die niets met politiek hebben’ zijn van harte welkom. De politiek heeft namelijk wel van alles met u en beslist over u!

De tegenstellingen verharden en dat heeft grote gevolgen. Arnhem Centraal wil zoeken naar nieuwe wegen om tot elkaar te komen. Arnhem Centraal wil werken aan een verbonden stad en zich (meer) verdiepen in de specifieke behoeften van de verschillende organisaties en groeperingen in de stad. En daar hebben we elkaar bij nodig! De partij gaat voor actief contact met de stad en met de verschillende groeperingen en organisaties om de specifieke behoeften waar mogelijk te ondersteunen. Een stad kan alleen bloeien als bewoners en bezoekers zich prettig voelen en de voorzieningen in orde zijn. Bij de identiteit van de stad behoren cultuurgoed en erfgoed. Arnhem Centraal wil het mooie, prettige en eigene van Arnhem benadrukken en bewaren en de stad actief promoten. Dus doe mee!