Arnhem Centraal heeft samen met de SP, de Arnhemse Ouderen Partij en Denk/VA een debat aangevraagd over het mogelijk op termijn verdwijnen van poli zuid. Tijdens dit debat (gisterenavond) bleek, dat het merendeel van de raad niet blij was met het eventuele vertrek van de poli, maar ook niet met het slecht geïnformeerd worden door het college. Meerdere fracties, waaronder Arnhem Centraal, vroegen zich af hoe afstandelijk de relaties blijkbaar zijn tussen gemeentebestuur en deze grote werkgever. Korte lijntjes zijn er kennelijk niet, althans niet in deze kwestie.

Het college heeft wel diverse aanbiedingen gedaan aan Rijnstate, maar bleek nog meer opties op zak te hebben. We dienden een motie in om het college zich intensief te laten inzetten voor behoud. . Na toezeggingen van de wethouder dat het college het uiterste gaat doen om de poli te behouden voor zuid hebben we deze motie kunnen intrekken. De SP diende een motie in over een onderzoek naar de gevolgen van sluiting. Ook dit werd toegezegd.

Onze fractie blijft positief over de mogelijkheden om de poli te behouden. Het college is nu weer aan zet!

De tekst van Lea Manders als inleiding tot het debat:

Staan we voor een voldongen of redelijk voldongen feit dat Poli Zuid gaat op termijn verdwijnen?  In elk geval is dat het geval als wij als gemeentebestuur niets doen. Onze fractie heeft gemist dat het college actief  deze situatie aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Vond het college deze zaak niet belangrijk genoeg? Voor ons blijft nu de vraag onbeantwoord of we een zodanige inzet hadden kunnen plegen dat de Poli elders in zuid een plek zou kunnen krijgen, waardoor deze voorziening voor Arnhem Zuid, 75.000 inwoners en  Huissen met 19.000 inwoners bewaard zou kunnen blijven. Dus een doelgroep van bijna 95.000 inwoners! Tegen de 2500 handtekeningen zijn gezet onder de petitie om de poli hier te behouden.  Als raad hebben we heel wat ongeruste mails ontvangen. Deze kwestie laat mensen niet koud!

Wethouder Van der Zee stelde dat Zuid goed bediend zou blijven en misschien zelfs beter. Als we in deze lijn verder denken, dan kunnen we ook gerust andere voorzieningen elders neerzetten, zoals het Gelders Orkest of het Stadstheater. Deze voorzieningen worden veelal bezocht door gezonde mobiele mensen. Echter, Poli Zuid daarentegen bedient vooral ouderen, kwetsbaren en zieken.

Het antwoord van de wethouder gaf ons niet het gevoel dat het college alles op alles heeft gezet om de poli in zuid te behouden. Ongeacht het resultaat of de poli wel of niet kan blijven bevestigt de wat laconieke houding van de wethouder het bekende gevoel van veel zuidenaren, namelijk dat zuid er maar een beetje bij hangt. Wéér een voorziening weg in een stadsdeel dat evenveel belasting betaalt, maar zo veel minder voorzieningen heeft! Voor u alles ligt het debatverzoek en de vragen aan het college. Wij hopen te vernemen dat het college zich het vuur uit de sloffen heeft gelopen poli zuid te behouden. En zo niet, dat het college zich alsnog tot het uiterste inspant om de tijd te keren en de poli voor zuid te behouden