Op de site van de gemeente Arnhem staat dat: De Gemeente Arnhem op de hoogte wil zijn van de wensen van de burgers en met hen in overleg wil over beleidsontwikkeling met (voorgenomen) besluiten. Daarom werkt de gemeente Arnhem met een Adviesraad WMO.

De Adviesraad WMO is tegen de afspraken in niet (op tijd) in de gelegenheid gesteld haar advies te geven. Als we een adviesraad instellen, dan moet dat niet voor de bühne zijn of een soort doekje voor het bloeden. We kunnen natuurlijk doorvergaderen, maar onze fractie wil de Adviesraad serieus nemen door het advies te volgen om behandeling uit te stellen.

Er zijn ook nog veel onopgeloste vragen en problemen rond de uitrol van Diftar. De fractie van Arnhem Centraal wilde daarom het advies van de adviesraad afwachten alvorens verder te gaan met de besluitvorming. Daarom verzochten wij de raad het voorstel af te voeren van de agenda. Dit werd helaas weer niet gehonoreerd.

Onze fractie vindt het gehele proces niet de schoonheidsprijs verdienen. Vroeger kregen we als raad soms van tevoren keuzenota’s bij lastige kwesties. Hadden we dit nu ook gehad, dan hadden we in een vroeg stadium kunnen besluiten over betalen per zak of per gewicht. Over de problemen met GFT bij hoogbouw, medisch materiaal en de lasten voor ouderen en mindervaliden. We hadden problemen en oplossingen in een eerder stadium onder de loep genomen, zonder de druk van nu dat we snel Diftar moeten invoeren.

Onze fractie wil overigens bij voorkeur een systeem waarbij we per gewicht belasten. En waarom? Naast het gegeven dat velen niet uit de voeten kunnen met grote zakken, maakt wegen mogelijk dat mensen geen afval hoeven op te slaan dat gaat stinken. Maar de containers nu nog aanpassen zal dat meer dan 4 miljoen kosten, terwijl we wellicht ook in een vroeg stadium hadden kunnen kiezen voor andere containers. Moeten we die ruim 4 miljoen niet uitgeven of is de service aan elke Arnhemse burger ons gewoon dat geld waard? Wat ons betreft dat laatste. Het gaat hier om essentiële voorzieningen en niet om luxe overbodigheden.

De fractie heeft op basis van bovenstaande tegen het voorstel gestemd, maar een raadsmeerderheid was voor. Gelukkig worden de problemen door een raadsmeerderheid wel onderkend en hebben we tot Juli om tot oplossingen te komen.

Gerelateerde berichten