Al jaren probeert Arnhem Centraal meer voorzieningen zoals horeca en Leisure naar Arnhem Zuid te halen.
Iedere keer weer werd dit door de gemeenteraad tegengehouden ten behoeve van de binnenstad.
Vorig jaar werden de plannen van Euroscoop gepresenteerd om een mega bioscoop te vestigen in de omgeving van de Rijnhal.
Er werd niet alleen voorzien in een bioscoop, maar ook horecavoorzieningen. Daarnaast zou het gebouw bruikbaar zijn voor veel meer evenementen.
Het Olympus College kan er gebruik van maken t.b.v. de leerlingen en bovendien kunnen er zakelijke bijeenkomsten gehouden worden.

Tijdens de behandeling van de raadsbrief waarin het college aangaf positief te staan tegenover de plannen, werd er door diverse fracties de zorg geuit over de verwachte negatieve gevolgen voor de binnenstad.
Ondanks dat er al een haalbaarheidsrapport was opgeleverd door Euroscoop moest er een aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de gevolgen voor de Arnhemse binnenstad.
Arnhem Centraal heeft er toen op aangedrongen niet alleen te onderzoeken welke negatieve gevolgen er voor die binnenstad waren, maar vooral ook welke positieve effecten dit voor Arnhem Zuid zouden zijn.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond en het rapport is beschikbaar.
Uit het onderzoek blijkt, dat er wel degelijk negatieve gevolgen zijn voor de binnenstad, maar die zijn “zeer beperkt” valt te lezen.
De positieve gevolgen voor Arnhem Zuid zijn van een grotere omvang. Er ontstaat werkgelegenheid voor wel 90 medewerkers, er vindt een economische boost plaats van ruim 5 miljoen Euro.
Er komen door deze ontwikkelingen in het Rijnhalgebied mogelijk ook nieuwe mogelijkheden m.b.t. de gebiedsontwikkeling. M.a.w. door het aantrekkelijk(er) maken van dit gebied ontstaan er ongetwijfeld nieuwe plannen voor uitbreiding. Ook wordt verwacht dat criminele activiteiten, door de “reuring” in dit gebied, zullen afnemen.
Met recht een win-win situatie! Wij hopen dat andere partijen het belang van Zuid – dat de gehele Arnhemse economie dus een boost geeft van 5 miljoen – nu eens gelijk achten aan dat van Noord!

Wilt u het rapport met eigen ogen lezen? Ga dan naar: https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/list/ec16a63e-2895-4667-b26f-e1bf1063a407/932c2338-b917-4ff0-96b5-9fad1d1427e9/0a6bf417-5c8f-4808-b12f-cb3f677862f0/

 

Gerelateerde berichten