BLAUWE GOLVEN
Zo langzamerhand slaagt de oppositie er in, die tegenwoordig een stem meer heeft dan de coalitie, steeds meer de krachten te bundelen. Dat heeft tijdens de raadsvergadering van 25 september geleid tot belangrijke koerswijzigingen in twee door de gehele oppositie aangenomen moties. De eerste ging over de Creatieve Corridor. Wethouder Elfrink wil gewoonweg (zonder overleg met de stad) de blauwe golven weghalen en vervangen door o.a. een skatebaan, rododendron-vallei en ander groen. Dat riep veel bijval op, maar ook weer weerstand.
Waar het Arnhem Centraal om gaat is, dat je met elkaar goed spreekt over de waarde van een groot uniek omgevingskunstwerk. En dan kan je uiteindelijk best de keuze maken om het weg te halen. Of in te passen. Maar niet met een pennenstreek zonder meer de prullenbak in. Welnu dat laatste is voorkomen door deze motie die de wethouder de opdracht geeft met alternatieven te komen. Daarnaast zullen studenten van Artez een onderzoek doen en presenteren. De belangrijkste doelstelling van de onderzoeksgroep ‘Ruimte tussen de Blauwe Golven en de Groene Corridor’ is om inzicht te krijgen in het doel, de functie en het eigenaarschap van de kunst in de openbare ruimte ¬– welke fundamentele vragen dienen te worden onderzocht? Daarnaast probeert de werkgroep zich te verdiepen in de feitelijke omgang en besluitvorming omtrent behoud, beheer en sloop van cultureel erfgoed, met als testcase de ‘Blauwe golven’. Wij vinden dit zinvol!

DE SKATEHAL
Ook ten aanzien van dit onderwerp heeft de oppositie een motie aangenomen, die wethouder Elfrink vraagt voor 31 december dit jaar met overdekte alternatieven te komen voor de skatehal, die tot voor kort in een leegstaande kerk zat. Dat betekent dat Elfrink in gesprek moet en oplossingen moet zoeken. Een oplossing zou natuurlijk ook kunnen liggen in de kerk en het opknappen etc. Misschien is het Rijnhalgebied ook een mogelijkheid, bijv. in samenhang met de bioscoop die wellicht zal komen. Misschien kan dit zelfs IN of AAN de bioscoop. Euroscoop wil namelijk functioneren in samenhang met de omgeving en heeft ook goede contacten gelegd met het Olympus College.

Gerelateerde berichten