In de uitzending van Radar van 16 oktober jl. werd aandacht besteed aan de boetetoeslag die gemeentes hanteren bij diefstal van een rijbewijs.  Zo’n 144 gemeentes hanteren zo’n toeslag, waarbij Arnhem de absolute uitschieter is. In Arnhem bedraagt de toeslag € 20,- meer dan de duurste gemeente daarna.

De boete toeslag voor paspoorten en ID-kaarten is al afgeschaft door het rijk, maar voor rijbewijzen nog niet.

Op de website van de gemeente Arnhem is te lezen, dat de toeslag voor een vermist of  gestolen rijbewijs € 63,- bedraagt. Bij diefstal moet men het proces-verbaal meenemen ter beoordeling of de boete toegepast word.

Arnhem Centraal gaat hierover vragen stellen aan het college.