Welzijn, sport en sociale samenhang hangen sterk samen. In Rijkerswoerd en omgeving is een betaalbare sportkaart ingevoerd, waarbij men voor ongeveer E 21 per maand vele sporten bij diverse aanbieders, sportscholen en daarmee samenhangende activiteiten naar keuze voor dat bedrag kan doen. Dit is een succes, ook sociaal.

Veel mensen sporten liever zelfstandig dan in clubverband. Jongeren sporten steeds minder, doordat er een hang is naar een grotere vrijheid. De invoering van een dergelijke sportkaart (met korting voor Gelrepas houders) kan het aantal van 64% sporters in Arnhem verhogen, door vrijheid en betaalbaar sporten mogelijk te maken.

Het Sportbedrijf Arnhem is weliswaar verzelfstandigd, maar de gemeente Arnhem is de enige aandeelhouder en verschaft veel subsidie. Daar kunnen we wat mee!

Arnhem Centraal heeft daarom  op 3 juli een voorstel aan de raad gedaan met de volgende inhoud:

We starten met een experiment van 2 jaar om een sportkaart voor geheel Arnhem in te voeren, waarbij het Sportbedrijf samenwerkt met zoveel mogelijk aanbieders in de stad.

Wethouder van Dellen heeft vervolgens de toezegging gedaan om dit te gaan onderzoeken. Daar zijn we blij mee en we wachten zijn resultaten af.

 

 

Gerelateerde berichten