Guus van der Laak

Graag stel ik me even voor: Guus van der Laak, al bijna 30 jaar woonachtig in de mooie, schone en groene wijk de Laar Oost. Arnhem Centraal streeft ernaar om de komende jaren heel Arnhem groen, schoon, heel en veilig te houden.

We moeten de komende jaren stevig bezuinigen. Vanuit mijn financiële achtergrond wil ik de voorgelegde keuzes kritisch bekijken en voorkomen dat het steeds weer de armsten zijn die de tol moeten betalen. En dat is een hele uitdaging.

Mijn motivatie om in de gemeenteraad actief te zijn komt voort uit de overtuiging, dat mijn inbreng er toe doet om zaken te beïnvloeden en de lusten en lasten op een eerlijke manier te verdelen op basis van de juiste argumenten.

Om meer invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming, is het belangrijk dat Arnhem Centraal bij de volgende verkiezingen in 2018 veel stemmen krijgt. En dus veel raadsleden.

Arnhem Centraal is voorgekomen uit Zuid Centraal. Wij willen de grootste lokale Arnhemse politieke partij worden. Natuurlijk vergeten wij niet waar onze roots liggen en zullen we de belangen van Arnhem Zuid blijven behartigen.

Maar met vol elan gaan we de belangen ook behartigen van alle inwoners en bezoekers van Arnhem.

En daar hebben we uw steun hard bij nodig!