Partij

De partij Arnhem Centraal bestaat uit de fractie, de vrienden van de fractie en ambassadeurs.

De fractie wordt gevormd door de 2 raadsleden Lea Manders (tevens Fractievoorzitter) en Guus van der Laak, de fractievolgers René Kraaijenbrink en Julian Kuipers.

De vrienden van de fractie zijn enthousiaste Arnhemmers die willen meedenken tijdens het fractieberaad en acties ondersteunen van de fractie.

Ambassadeurs zijn enthousiaste Arnhemmers die gevraagd en ongevraagd met ons meedenken en dat uitdragen in hun netwerken en leefomgeving. Daar willen wij er nog meer van aangesloten krijgen bij de partij. Voelt u zich betrokken bij de stad en wilt u ons helpen met ideeën of aandragen van problemen? Meld u dan aan via ons mailadres info@arnhemcentraal.info.

De fractie wordt secretarieel ondersteund door fractie-assistent Olga van Kampen.