Partij

De vereniging Arnhem Centraal heeft een fractie.

Deze fractie wordt gevormd door de 3 raadsleden Guus van der Laak (tevens Fractievoorzitter), Lea Manders en René Kraayenbrink, en de fractievolgers Pascal Obma en Martijn van Butselaar..

Voelt u zich betrokken bij de stad en wilt u ons helpen met ideeën of aandragen van problemen? Meld u dan aan via ons mailadres info@arnhemcentraal.info.

De fractie wordt secretarieel ondersteund door fractie-assistent Olga van Kampen.