Arnhem Centraal had goede hoop op een stabiele coalitie, na een nieuwe start.
Arnhem Centraal is teleurgesteld door het feit, dat de samenwerking binnen de coalitie is opgezegd om redenen die in de afsprakensfeer liggen en een voor ons diffuus beeld opleveren.
Daardoor staan nu twee “kampen” tegenover elkaar. De vier grootste partijen…
Dat is jammer en niet goed voor de stad.
Zeker niet met de huidige financiële stand van zaken.

Arnhem Centraal is van mening, dat de beslissing om met elkaar te stoppen te vroeg genomen is.
De plannen van D66 met de VVD waren nog niet duidelijk en ook nog niet openbaar.
Daarom gaat de voorkeur van onze fractie uit om te pogen de relatie alsnog te herstellen.
Indien de relatie hersteld is, kan de perspectiefnota van dit college ook door ons verder besproken worden.

Indien een herstel niet mogelijk is of blijkt, heeft de perspectiefnota op dit moment voor ons geen gesprekswaarde meer.
Wanneer deze alsnog in welke vorm dan ook wordt aangenomen, heeft dit een enorme beperkende werking op de coalitiebesprekingen.
Nieuwe deelnemende partijen worden opgezadeld met besluiten die zij wellicht zouden willen aanpassen.
De perspectiefnota is naar onze mening nu niet noodzakelijk.
Wij willen ruim baan voor een eventuele nieuwe coalitie, indien lijmpogingen niet lukken.
Dit betekent dat Arnhem Centraal slechts toehoorder zal zijn bij de besprekingen van de perspectiefnota als deze toch doorgaan.
Ook zullen wij niet aan de besluitvorming deelnemen, indien een nieuwe coalitie noodzakelijk blijkt.

de fractie Arnhem Centraal.

Gerelateerde berichten