Donderdagavond 21 maart was er in de wijk een ‘oploopje’ georganiseerd door het wijkteam, om aan bewoners te vragen wat hun ideeën en wensen waren voor de wijk. Ook raadsleden waren uitgenodigd om te komen luisteren, waaronder Lea Manders. Zij woont zelf ook in deze wijk. Er waren ongeveer 8 wijkbewoners uit Rijkerswoerd op af gekomen. Het belangrijkste onderwerp was de toegankelijkheid van het zo mooi aangelegde park Lingezegen. Die toegankelijkheid is niet goed vanuit een groot deel van de wijk. Er ligt een pad, maar dit pad is niet doorgetrokken doordat de gemeente er niet met de grondeigenaren uit gekomen was. Er was een grondeigenaar aanwezig, die vond dat het allemaal net wat anders in elkaar stak dan de gemeente vertelde. Ook waren er bewoners, die zich afvroegen of er sprake zou gaan zijn van overlast bij hun huizen als het pad doorgetrokken zou worden. De uitkomst is in elk geval dat er een bijeenkomst gepland wordt over dit onderwerp en wellicht kan dit de zaak weer vlottrekken. Opgemerkt werd ook de onveiligheid door brommers en scooters op de wijkfietspaden. Wandelaars hebben geen eigen route en kinderen kunnen maar al te gemakkelijk aangereden worden.
Uiteraard kwam ook het onderwerp hondenpoep voorbij, evenals het meer vergroenen van versteende tuinen en van versteende gedeelten van Rijkerswoerd en Kronenburg. Dat laatste blijkt nog een hele toer, bijvoorbeeld omdat leidingen onder de grond het planten van bomen onmogelijk maken. En veel mensen willen een vrijwel onderhoudsvrije tuin, waardoor ze de tuin betegelen. Dat is ongunstig voor de waterafvoer als het hard regent. Ook het afkoppelen van de regenpijp kwam ter sprake. Dat is niet zo eenvoudig, want je moet wel iets met dat water, anders veroorzaakt het overlast. Zeker op de zware klei in Arnhem Zuid. Deze link geeft daarover meer info. https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/maatregelen/afkoppelen-2/
Info over Lingezegen: https://parklingezegen.nl/