Arnhem Centraal vindt dat toeristen en andere bezoekers beter en gastvrijer ontvangen zouden kunnen worden. Als je bijvoorbeeld parkeert in de stationsgarage, dan is de weg naar de interessante plaatsen moeilijk te vinden. Ook zijn veel garages aan een opknapbeurt toe.
Diverse keren heeft de fractie aangegeven meer ‘welkom-gevoel’ voor de bezoeker te wensen. Zo is het niet aangenaam om op de Amsterdamse weg zonder adequate waarschuwing op een pittige verkeersdrempel te knallen als je Arnhem binnen komt.
Kennelijk heeft het college tot nu toe weinig geld weten vrij te maken voor dit soort verbeteringen. Daarom vindt de fractie het wenselijk om toeristenbelasting in te voeren en daaruit dan ook alleen de uitgaven te halen om de stad gastvrijer te maken.
De VVD wil nu een registratie invoeren voor particuliere verhuurders en B&B’s om te kunnen controleren. Wij zouden dat kunnen steunen, maar dan wel gekoppeld aan invoering toeristenbelasting, zoals het college nu voorstelt. Mede omdat registratie en de daaraan gekoppelde handhaving ook geld kosten. Wij ondersteunen een dergelijke nieuwe koers en hopen op een gastvrijer Arnhem.

Gerelateerde berichten