Met de raadsbrief van 7 augustus jl. werd de gemeenteraad geïnformeerd over de op handen zijnde verhuizing van de Kunstwerkplaats KW37 naar het terrein aan de Merwedestraat in Presikhaaf-Noord. Op 9 augustus werd er in de Gelderlander ook nog een artikel aan gewijd.

Net als de omwonenden in die wijk was de fractie van Arnhem Centraal verbaasd over de gevolgde procedure en de stelligheid waarmee dit werd aangekondigd.
Arnhem Centraal is weliswaar verheugd over het feit dat er een vervangende plek voor de Kunstwerkplaats is gevonden, al is dit helaas maar tijdelijk. Ook wij vinden dat de Kunstwerkplaats een plaats verdient binnen de Arnhemse gemeenschap. Maar wij zijn zeker niet blij met de wijze waarop deze keuze tot stand is gekomen.

Want die verdient namelijk zeker niet de schoonheidsprijs.

Tijdens het raadsdebat op 3 juli jl. waarin de motie “Kunstwerkplaats in Arnhem” werd aangenomen, hebben we het toch uitdrukkelijk gehad over het in overleg met betrokkenen vinden van een geschikte locatie? Uit gesprekken met de omwonenden van Presikhaaf-Noord blijkt nu, dat er van overleg geen sprake is geweest en dat ze voor een voldongen feit worden gesteld.

In hun brief van 15 augustus doen vertegenwoordigers van Wijkplatform Presikhaaf de Türkiyem Moskee en het woonwagenkamp uitgebreid hun beklag over deze handelswijze.

Arnhem Centraal hecht er waarde aan te verwijzen naar de afspraken in het Coalitieakkoord:

 •  “Een stad waar naar de inwoners wordt geluisterd” (blz. 3)
 • “Als de gemeente zelf plannen heeft, bespreekt ze die met bewoners” (blz. 3)
 • “We hechten waarde aan betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke plannen. Het uitgangspunt is om vroegtijdig in gesprek te gaan. Als we inwoners vragen mee te denken over gemeentelijke plannen, zijn we vooraf duidelijk over de invloed die hun inbreng kan hebben, en koppelen we achteraf terug wat we ermee gedaan hebben en waarom” (blz. 14)

Zo maar een aantal uitgangspunten uit dit akkoord. Helaas is hier in dit geval niets mee gedaan.
Arnhem Centraal heeft daarom de volgende vragen:

 1. Waarom is er vooraf geen overleg geweest met de bewoners/omwonenden in Presikhaaf Noord?
 2. Ons lijkt de combinatie kunstwerkplaats in de directe omgeving van een gebedshuis een hele uitdaging. Het bestuur van deze moskee geeft ook aan, dat er geen overleg vooraf met hen heeft plaatsgevonden. Zag u deze uitdaging zelf niet?
 3.  KW37 heeft als voorkeur aangegeven te willen blijven in Schuytgraaf. Kunt u aangeven welke opties er zijn bekeken en waarom dit het niet gelukt is in Schuytgraaf?
 4. De bewoners van het woonwagenkamp hebben eerder al hun wens uitgesproken meer ruimte te krijgen en daar het terrein aan de Merwedestraat een geschikte optie te vinden. Waarom is daar (dit loopt al enkele jaren) geen gevolg aan gegeven?
 5. De kunstenaars van KW37 mogen maximaal 2 jaar van de nieuwe locatie aan de Merwedestraat gebruik maken. Denkt u in die periode wel een definitieve locatie en in samenspraak met betrokken (KW37, omwonenden) voor de Kunstwerkplaats te vinden?
 6. Is de gestelde maximale periode van 2 jaar keihard? Of kan dat door voortschrijdend inzicht toch verlengd worden?
 7. De informatiebijeenkomst is pas op de 23e augustus a.s. De omwonenden zijn boos over het feit dat deze plaatsvindt nadat de verhuizing al in gang gezet is. Bovendien zijn ook de kunstenaars van KW37 uitgenodigd. Dit zet enorm kwaad bloed hebben wij vernomen. Gaat u hierover nog in overleg met de bewoners, om aanpassingen te doen?
 8. Gezien alle commotie die er is ontstaan bij de bewoners en ook bij ons, vragen wij ons af of er mogelijkheden zijn om de kunstwerkplaats langer op de huidige plaats te laten zitten teneinde eerst de juiste stappen (zoals u in het akkoord heeft vastgelegd) te zetten?
 9. In de flyer/folder die bij de bewoners is aangeboden wordt verklaard dat de gemeenteraad nog moet besluiten wat er daarna definitief met het Merwedeterrein gaat gebeuren. Hier wordt de komende twee jaar samen met diverse betrokkenen een plan voor gemaakt. Over welke betrokkenen heeft u het dan en welke plan c.q. invulling zou hiervoor in aanmerking komen?

Gerelateerde berichten