De verbouwing van het Winkelcentrum Presikhaaf is al bijna twee jaar bezig en in maart 2018 is de opening van de nieuwe Albert Heijn Presikhaaf en Aldi aan het Gildemeestersplein geweest. Inwoners die gebruik maken van het vervoer van Avan konden vroeger fijn wachten in een bushokje bij de hoofdingang (zie foto) totdat hun taxibusje kwam. Dat hokje is door de gemeente verwijderd om ruimte te maken voor de verbouwing. Daarbij is helaas niet gedacht aan waar de wachtende ouderen dan konden gaan zitten.

De afgelopen twee jaar hebben ouderen en andere bewoners diverse malen aan Wereldhave en Gemeente Arnhem gevraagd om een bankje of iets dergelijks terug te plaatsen, maar helaas zonder resultaat. Gevolg is dat ouderen vaak binnen in het winkelcentrum op de bankjes zitten en de afstand tot de taxistandplaats niet snel genoeg af kunnen leggen wanneer het busje iets te vroeg is. Het busje is dan weg..

Ook hebben wij zelf diverse malen geconstateerd dat ouderen in de volle zon op hun rollator tegen de gevel van de nieuwe Albert Heijn “hangen”, bang dat ze hun busje zouden missen. Contact van een bewoner met de gemeentelijk projectleider leverde alleen de mededeling op dat er aan het eind van de renovatie van het winkelcentrum weer een wachtplek zal komen, maar hoe lang dat gaat duren wist hij ook niet te vertellen.

Arnhem Centraal vindt dit echt niet kunnen. We willen toch juist dat ouderen zoveel en lang als mogelijk buiten komen en zelfstandig blijven? Komende week wordt er sneeuw en kou verwacht, ziet u de ouderen al door de sneeuw glijden (en vallen) om hun busje te halen?

Wij willen dat het college met spoed een (nood)voorziening maakt bij de stopplaats van de busjes om de ouderen droog (en veilig) te laten wachten op hun vervoer.

Vandaar dat wij komende week hierover vragen gaan stellen aan het college.

Arnhem Centraal, elke dag maken we Arnhem samen weer een beetje mooier en beter!