Zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Als het aan Arnhem Centraal, D66, en GroenLinks ligt kunnen binnenkort alle Arnhemmers vanaf 12 jaar dat. Samen dienen wij een initiatiefvoorstel in om burgeragendering mogelijk te maken in Arnhem.

De betrokkenheid bij de lokale politiek beperkt zich voor velen tot eens in de vier jaar stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen voelen zich niet gehoord en vertegenwoordigd door de politiek. Dit gevoel is het grootst onder jongeren. Dit moet anders, door de drempels te verlagen waarmee mensen zich met de politiek kunnen bemoeien. Bijvoorbeeld met burgeragendering.

Burgeragendering

Burgeragendering is een gemakkelijke en toegankelijke manier om een onderwerp aan te kaarten. Het initiatiefvoorstel regelt dat wanneer men 50 handtekeningen verzamelt heeft een onderwerp op de agenda komt. Dan moet de raad er wel over praten. De leeftijd hiervoor zetten we bewust op 12 jaar. Jongeren zijn de toekomst en hebben een frisse blik, dus ook zij verdienen een stem.

Bij de tijd

Met dit voorstel willen de partijen de verordening op het burgerinitiatief vernieuwen. Niet alleen door de mogelijkheid van burgeragendering toe te voegen, ook de leeftijd voor het indienen van een burgerinitiatief moet omlaag naar 12 jaar. Ook wordt het mogelijk om digitaal te werken, waar voorheen alles op papier moest worden ingediend.

Toegankelijk

Met lagere drempels, lagere leeftijdsgrenzen en minder bureaucratie wordt de Arnhemse raad veel toegankelijker voor de Arnhemmers. 

———-