Het fantastische, innovatieve project Coehoorn Centraal blijft bestaan! Even leek het erop dat project per 1 september zou stoppen, maar gisteravond heeft een overweldigende meerderheid van de gemeenteraad tijdens de besluitvormende vergadering ingestemd met een motie die voortgang en continuïteit van het project mogelijk zal maken.

Er was aanvankelijk nog wat discussie of de motie nog wel noodzakelijk was; de verantwoordelijke wethouder is volgens sommigen al op voortvarende wijze in gesprek met Coehoorn Centraal. Uiteindelijk werd de motie toch ingediend, omdat de ondernemers nu behoefte hebben aan zekerheid en duidelijkheid en met het aannemen van de motie hebben ze die nu.

Arnhem Centraal heeft eveneens de motie tot voortzetting van het project ondersteund. Behalve dat het een leuke plek in de stad betreft, vindt er ook creatief en innovatief ondernemerschap plaats, waar we als stad nog veel aan zouden kunnen hebben.
Wij wensen Coehoorn Centraal dan ook veel succes met de voorzetting van al hun werkzaamheden!

Gerelateerde berichten