Tijdens de raadsvergadering van woensdag 20 juni – waar het onderwerp “Turks festival” door de PVV voor een debat was geagendeerd – zijn de tegenstellingen helaas verder geëscaleerd. Na een uitermate goed en genuanceerd verhaal van de voorzitter van de stichting Turks festival, werd het debat uitermate polariserend. Wij vinden het een gemiste kans om juist met elkaar te zoeken naar verbinding en de wens tot wederzijdse acceptatie te verwezenlijken.

Arnhem Centraal sprak v.w.b. dit Turks festival het vertrouwen uit in de Burgemeester.  Ons is verzekerd, dat alle partijen er alles aan zullen doen om te voorkomen dat er kwetsende teksten of gebaren te zien of te horen zullen zijn. Wanneer dit toch gebeurt, zal er op gepaste wijze gereageerd worden. Maar natuurlijk hopen en vertrouwen wij op een gezellig feest.

Arnhem Centraal roept dan ook op om de dialoog te blijven voeren. Dit mag best kritisch zijn, maar moet altijd met wederzijds respect gebeuren.

Heeft u een idee om meer tot elkaar te komen? Laat het weten via info@arnhemcentraal.nl.

Gerelateerde berichten