Arnhem Centraal is van mening dat elke cent van iedere Arnhemmer zorgvuldig dient te worden besteed. Uiteraard kan het zijn dat de ene inwoner de ene keer iets meer aan een uitgegeven euro heeft dan een andere, maar uiteindelijk moet wel iedereen aan de beurt komen. Vandaar dat Arnhem Centraal eens een uitgave onder de loep wil nemen waarover de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Aan dit bedrag is een duidelijk doel gekoppeld en wij zijn benieuwd wanneer het doel inderdaad ook wordt gehaald, terwijl een groot deel van de centen van u én ons, wij zijn immers ook Arnhemse bewoners, al zijn uitgegeven. Zodra het doel is behaald zullen wij het doel en de daarmee gemoeide kosten bekend maken en daarbij uitleg geven.. Telt u met ons mee?