Verpakkingen zijn de hoofdoorzaak van veel afval. Als je als milieubewuste burger je verpakking achter zou willen laten of –beter nog- helemaal geen gebruik zou willen maken van verpakkingen dan kan dat niet. Bijna alles in supermarkten en winkels is verpakt. Arnhem Centraal heeft met SP, PvdA, Partij voor de Dieren , Arnhemse Ouderen Partij, Christen Unie en D66 een motie ingediend die over is genomen door de wethouder en daarmee uitgevoerd gaat worden met de volgende strekking:
Samen met ondernemers de mogelijkheden te onderzoeken en afspraken te maken om: Te komen tot aanzienlijke vermindering van afval voor de consument , bijvoorbeeld door  de mogelijkheid te bieden verpakkingen achter te laten of in te kunnen leveren. En anderszins bedrijven te stimuleren afvalstromen te verminderen of recyclen. Met de resultaten eind van het jaar terug te komen naar de raad.

In diverse landen zijn er reeds succesvolle initiatieven om het mogelijk te maken consumenten verpakkingen achter te doen laten in de supers. Ook zijn er supermarktketens – zoals in België de Colruyt supers – die  82% van het bedrijfsafval recyclen. En dit levert nog winst op ook! Wij zijn benieuwd naar creatieve acties van het college.