Toen enkele weken geleden bekend werd, dat de inline skate route de zuidelijke route door de stad en een week lang de Weerdjesstraat afsloot en het parkeerterrein Trans negen dagen niet gebruikt kon worden, deed dit ondernemers en bewoners in en buiten de binnenstad opschrikken. Slechts een beperkt aantal omwonenden stelt een brief te hebben gehad, waarbij zij op de hoogte gesteld werden door het Sportbedrijf. Voor veel ondernemers was het een verrassing, dat vanaf vrijdag 29 juni tot en met 8 juli de zuidelijke binnenstad en/of parkeerplaats voor niemand bereikbaar was, met ook nog als gevolg grote opstoppingen voor de John Frost Brug. Daar kwamen nog een aantal fikse ongelukken in de omgeving bij…

Veel binnenstadondernemers merkten opeens dat er veel minder bezoekers kwamen en dat de leveranciers veel te laat of helemaal niet de spullen konden brengen. Ook waren er klachten van bewoners uit het centrum en ook uit Malburgen die hun wijk moeizaam uit konden en vooraf hier niet van op de hoogte waren gesteld, zo zeiden zij. Bewoners van de Weerdjesstraat zagen tot hun verrassing dat er opeens tribunes geplaatst werden.

Inmiddels heeft het stadsbestuur diverse brieven ontvangen van ontevreden ondernemers en bewoners, maar ook van OKA. Meerderen zeggen vooral hinder en geen spin-off te hebben ervaren van dit evenement.

 

De fractie van Arnhem Centraal heeft hier vragen over gesteld, o.a. over de communicatie, die velen gemist hebben.

Het college geeft aan:

‘Het belangrijkste leerpunt over de communicatie is het uiterlijk van het huis aan huis-document. Een aantal bewoners en ondernemers heeft het niet herkend als belangrijke informatie, maar als een reclamefolder voor het evenement. Dat moet voortaan echt anders: er moet effectiever gecommuniceerd worden met ondernemers en bewoners, met een diverser palet aan communicatiemiddelen.’

Ook is gebleken dat ondernemers heel verschillend het evenement beoordelen qua economisch effect. Een belangrijke vraag van ons was of er alternatieve locaties voor dit soort evenementen zijn. Het college benoemde in haar antwoord Papendal als alternatief, met als nadeel dat dan de stad zelf minder in the picture komt..

Op 28 augustus hebben we nog twee wielerevenementen gecombineerd in de stad: de proloog van de Boels Ladies Tour (een internationaal top-vrouwen-wieler-evenement) en Rush Hour (een afvalrace door het centrum van de stad). Het college geeft hierover aan: ‘Op- en afbouw én de twee evenementen vinden op die ene dag plaats. Met de organisatie is afgesproken dat tijdens de ochtend- en avondspits alle verkeer ongehinderd door de binnenstad kan rijden. Boels Ladies tour vindt in de middag plaats tot half 4 en Rush Hour in de avond na half 8. Tijdens de twee evenementen is de Weerdjesstraat afgesloten, maar zullen bemenste oversteekpunten er voor zorgen dat auto’s, fietsen en voetgangers indien nodig gefaseerd over kunnen steken. Te allen tijde blijven de binnenstad en alle parkeerplekken bereikbaar.’

Wat onze fractie betreft moeten we heroverwegen of dit soort evenementen de spinoff geven die we hopen en we wachten de evaluatie af voor een eindoordeel. Ook zouden wij graag een enquête willen zien onder onze stadsgenoten. Hoe hebben zij dit ervaren? Het was namelijk ook vaak erg rustig in de stad bij dit evenement.