Hoewel de fractie van GroenLinks al vragen heeft gesteld aan de wethouder, heeft de fractie van  Arnhem Centraal nog een aantal belangrijke aanvullende vragen m.b.t. de bouw van de noodlokalen van het Arentheem College.

Klopt het dat de bouw al is gestart zonder enige vorm van overleg met de bewoners en zonder dat de vergunning verleend was? Navraag bij de school leerde, dat dit in overleg met het vorige college zou zijn gebeurd. Zowel de omwonenden als de fractie van Arnhem Centraal vragen ons af waar de explosieve stijging van het aantal leerlingen vandaan zou moeten gaan komen. Deze uitbreiding van de school gaat meer verkeer veroorzaken en daardoor ook overlast bezorgen aan de omgeving (dus bewoners), aangezien de verkeersafwikkeling allemaal via één ontsluiting verloopt.

1. Kan het college bevestigen dat er met het vorige college afspraken zijn gemaakt met de school over de bouw van extra lokalen? Klopt het dat de bouw is gestart zonder vergunning. En zo ja, hoe is dat mogelijk? ?

2. De school heeft het advies van ODRA, om eerst in gesprek te gaan met de omwonenden, naast zich neergelegd, zo begrijpen wij. Is dat correct?

3. De gemeente is de aanvrager van de vergunning, want het gaat hier immers om gemeentegrond. Is het college daarmee ook verantwoordelijk voor het inspraaktraject? Zo ja, is het college alsnog
van plan om met de bewoners in gesprek te gaan alvorens verder te gaan met bouwen?

4. Bij het Thomas a Kempis college is de komende tijd sprake van een toename van het aantal leerlingen . Op basis waarvan wordt deze toename verwacht? Is deze situatie ook van toepassing op diverse scholen in de (directe) omgeving? Worden en kunnen er maatregelen genomen worden om voor een goede spreiding te zorgen, zodat misschien voorkomen kan worden dat er lokalen bijgebouwd moeten worden?

5. Omwonenden maken zich zorgen, dat van het één het ander komt en dat er dus later toch in het park Klarenbeek gebouwd gaat worden. Kan het college garanderen dat dit niet gebeurt?

Namens de Fractie van Arnhem Centraal