Hoe zou het zijn als heel Arnhem over zou gaan op elektrisch rijden, elektrisch koken, geen gas meer zou gebruiken en alle energie die we nodig hebben van wind en zon afkomstig zou zijn?

Arnhem Centraal was 4 oktober bij het Energy Café in Showroom Arnhem en we hebben aan de hand van de presentaties die gegeven werden na kunnen denken over de thema’s die daarin belangrijk voor ons zijn.

Tijdens de presentatie van Alliander kwam namelijk naar voren dat deze organisatie bij gebiedsontwikkelingen graag vanaf het begin bij het proces betrokken zou willen worden. Een voorbeeld waarin dit niet voldoende gebeurde en Alliander dus voor niets een gasnet voor nieuwe woningen in Presikhaaf had aangelegd, terwijl dit zogenaamde Nul-op-de-meter- woningen (zonder gasaansluiting) moesten worden.

Dit doet voor Arnhem Centraal erg denken aan klachten die we horen van burgers over situaties waarin een wegdek wordt vervangen, om vervolgens dit gloednieuwe wegdek een maand later weer helemaal open te breken om de riolering te onderhouden.
Dit zou met veel minder geldverspilling en veel minder overlast gepaard hoeven gaan wanneer er bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden beter afgestemd zou worden. Het beste zou zijn, ook in het kader van het verduurzamen van de stad, dat er een centraal communicatieorgaan met korte lijntjes zou worden ingesteld bij bouw- en onderhoudsprojecten waar alle betrokkenen aan deelnemen (inclusief vooral inwoners uit de directe omgeving).

Het Clean Mobility Center gaf een presentatie over onder meer elektrisch rijden en bussen op zonne-energie. Wat het meeste bij Arnhem Centraal bleef hangen was het verhaal over laadpalen voor elektrische auto’s. Wij zijn een partij voor duurzame voorzieningen in de wijk, maar ook willen we dat je in de stad je auto tegen een fatsoenlijk tarief kwijt kunt.
Een en ander is natuurlijk best te combineren wanneer je het over elektrisch rijden hebt. Bij nieuw aan te leggen (of te renoveren) parkeerplaatsen met natuurlijk bekeken worden of er een laadpaal bij geplaatst kan/moet worden.
Als we het verkeer in de nabije toekomst minder afhankelijk willen laten zijn van fossiele brandstoffen, dan moet de ‘e-automobilist’ natuurlijk wel goed bediend worden.

Wij begrijpen dat het volledig ecolektrisch maken van een stad niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Toch zal het de komende jaren en decennia meer en meer de norm gaan worden. Wij zullen de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hieromtrent dan ook met belangstelling blijven volgen.

Gerelateerde berichten