Woensdag 10 oktober jl. heeft Martijn van Butselaar, namens de fractie van Arnhem Centraal, mondelinge vragen gesteld aan wethouder Bouwkamp over afspraken die er gemaakt zouden worden tussen de kunstenaars en omwonenden m.b.t. hun nieuwe plek in Presikhaaf.
De wethouder gaf aan, dat er goede gesprekken hebben plaatsgevonden tussen omwonenden en Kunstwerkplaats Arnhem (KW37). Er is in de huurovereenkomst van KW37 een extra regel opgenomen waarin gevraagd wordt om alert te zijn op geluidsoverlast tijdens het vrijdagmiddaggebed in de moskee. Tevens zal KW37 diverse wijkactiviteiten gaan organiseren waarbij de bewoners van Presikhaaf direct worden betrokken.
De omwonenden hebben 5 weken geleden een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) naar de gemeente gestuurd waarmee alle informatie over het gemeentelijke proces, dat in hun ogen niet goed is gegaan, dient te worden overlegd. Arnhem Centraal heeft de wethouder gevraagd om duidelijkheid te scheppen over of de wettelijke termijn van 4 weken, die voor de beantwoording geldt, is gehaald. De wethouder bevestigde dit, maar op basis van informatie van de omwonenden houden wij nog een slag om de arm of dit inderdaad correct is afgehandeld.
Verder hebben wij van de omwonenden zelf begrepen dat KW37 hen goed op de hoogte houdt van de vorderingen en er overleg plaatsvindt over de inrichting van het semi-openbare terrein bij hun nieuwe plek. Arnhem Centraal is verheugd om te horen dat de start in de wijk, ondanks het moeizame voortraject, door onze inwoners voortvarend wordt opgepakt!

Arnhem Centraal, elke dag maken we Arnhem samen weer een stukje mooier en beter!