De fractie van Arnhem Centraal heeft al diverse keren het onderwerp ‘wachten op vervoer in hitte en kou’ op tafel gelegd. Ook heeft ons raadslid Lea Manders een gesprekje gehad met een medewerker van AVAN, die het probleem herkende. Hij gaf aan dat men zijn best ervoor wil doen om te voorkomen dat kwetsbare mensen (soms ook zonder zitplaats) in weer en wind buiten moeten wachten. Inmiddels kunnen we wat positieve bewegingen melden in Presikhaaf: een wachtbankje bij de HEMA en een komende abri aan het Raadsheerplein.

Onze fractie vindt dat gemeente en vervoerders nog een aantal stappen te maken hebben, want lang buiten wachten is een slechte zaak voor kwetsbare mensen. Als gemeente kan je best het voortouw nemen om plekken te organiseren, bijvoorbeeld samen met horeca en andere ondernemers. Wat ons betreft: waar een wil is, is een weg! Wij zullen dit belangrijke onderwerp dan ook niet los laten.

Bericht gemeente aan onze fractie: Door de verbouwing van het winkelcentrum Presikhaaf zijn de AVAN locaties HEMA Gildemeestersplein en AH locatie aan de Hanzestraat vervallen.  

Er is vanaf eind december 2018 één (tijdelijke) voorziening aan de Langenbachstraat (tegenover de nieuwe HEMA aan de Hanzestraat) beschikbaar. De gebruikers kunnen binnen wachten op het taxivervoer. Wereldhave heeft hier een bank geplaatst. De communicatie naar de gebruikers (en vervoerders) houdt nu geen gelijke tred. Niet uitgesloten wordt dat er de komende week gebruikers tussen wal en schip komen. Dit gaan we bijhouden aan de hand van de ritboekingen.

Een tweede voorziening is gedacht aan het Raadsheerplein. Voor die locatie wordt een ontwerp gemaakt. Dat wordt een locatie met een abri. Het plan is dat deze locatie eind februari 2019 beschikbaar komt. 

Samen met APCG, Wereldhave, DVG personenvervoer en VVO Avan werken we aan twee goed werkende voorzieningen voor gebruikers van AVAN. Gezien het voortraject doen alle partijen hun uiterste best deze voorzieningen zo snel mogelijk te realiseren.