Woensdagmorgen hebben onze twee raadsleden Lea Manders en Guus van der Laak een gesprek gehad met Rijnstate vanwege de plannen om de poli (groter) naar Elst te verplaatsen. Rijnstate is al in vergaande onderhandelingen met de gemeente Overbetuwe om daar een grote kliniek te maken met veel meer voorzieningen. Rijnstate bleek ook gesprekken met de gemeente Arnhem te hebben gevoerd om in Arnhem Zuid te blijven, maar heeft daar onvoldoende mogelijkheden gezien. Wel gaven de woordvoerders van Rijnstate aan, dat op de locatie Elst parkeren gratis aangeboden zou worden en men een kleinschalige (huiselijke) sfeer wilde creëren. Daarnaast wil men in gesprek met de gemeente en vervoersbedrijven om te bezien of er een betere verbinding vanuit Arnhem Zuid naar de poli kan komen. Wij hebben Rijnstate verzocht om zeker voor het aantal groeiende ouderen in Arnhem Zuid een goede vervoersvoorziening te handhaven. Overigens vertrekt Poli Zuid nog niet op de korte termijn, maar over ongeveer 4 à 5 jaar.

Wij hebben woensdagavond vragen gesteld aan het college om er achter te komen welke acties het college heeft ondernomen om Rijnstate in zuid te helpen onderdak te vinden. Het college stelt diverse gesprekken te hebben gevoerd. Voor ons blijven een aantal vragen over en we vinden het jammer dat het college ons niet actief heeft geïnformeerd. Wij willen daarom het onderwerp nog een keer op de agenda zetten, ook om te bezien wat Rijnstate is aangeboden en waarom men daar niet op is ingegaan. En of we alsnog wat zouden kunnen aanbieden om Rijnstate van gedachten te laten veranderen. 

Arnhem Centraal heeft al eerder een petitie geopend en ook ( samen met de SP) een aantal enquêtes afgenomen bij een aantal patiënten van de Poli. We werden in de poli prettig ontvangen met koffie. De uitkomsten van de enquête waren heel eenduidig:

In Arnhem Zuid hebben de mensen ook recht op een poli en wel hierom:

  • Hier wonen meer mensen  dan in Elst.
  • De bereikbaarheid vanuit Huissen (waar vandaan veel mensen naar poli Zuid komen)
  • Het is erg lastig en duur als je steeds naar Rijnstate aan de Wagnerlaan (Arnhem Noord) moet
  • Bereikbaarheid / lekker dichtbij / afstand / is te ver
  • In de poli Zuid heerst meer rust en krijg je meer aandacht
  • Je hoeft de stad (door het drukke centrum) niet in
  • Je kunt bij poli Zuid gratis parkeren

Wilt u de petitie (als)nog ondertekenen? Dat kan!

https://behoudarnhemzuidpoli.petities.nl/