De fractie van Arnhem Centraal heeft de afgelopen maanden veel werk verzet om inzicht te krijgen in het proces en de kosten die hebben geleid tot de bouw van de Gele Kubus op het Gele Rijders Plein. Daardoor ontstond een feitenoverzicht welke naar onze mening van groot belang is voor de inwoners van Arnhem. Wij vinden transparantie over het uitgeven van uw en ons belastinggeld van groot belang.

In oktober zijn wij gestart met een teller te plaatsen op onze website, die zou doortellen totdat er een evenement zou plaatsvinden welke te maken had met het doel van de Gele Kubus: het samen denken, er over praten en ervaren van de mogelijke toekomst van het Gele Rijders Plein. De teller is nooit gestopt omdat ons voorgevoel gisterenavond waarheid werd: het project was bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Arnhem Centraal heeft destijds tegen de bouw van de Gele Kubus gestemd en ruim 200.000 euro verder blijkt ook voor de andere partijen, dat wat wij al lang vonden: dit was weggegooid geld.

Wij vinden het wel jammer dat de Gele Kubus nu ineens wordt afgebroken. Nu hij er toch staat zouden wij liever zien, dat er nog wat van wordt gemaakt. Het college heeft echter besloten de Gele Kubus te verwijderen. De stad heeft weinig gehad aan deze investering van ruim 200.000 euro.
De vraag is of dit niet nog meer gaat worden door de afkoop van de overeenkomst met de betrokken partijen.

Wij hebben nog wel veel vragen over de vergunningverlening, of liever, het ontbreken daarvan.
De burgemeester heeft toegezegd de gevolgde procedure en de daarbij gemaakte afwegingen m.b.t. de vergunningen schriftelijk te gaan toelichten. Wethouder De Vroome zal in de loop van dit jaar een evaluatie van het proces en een kostenoverzicht naar de gemeenteraad sturen.

De fractie van Arnhem Centraal hoopt, dat er nu snel een plan wordt gemaakt waarbij de AKU-fontein weer in ere wordt hersteld, inclusief de pergola welke deel uitmaakt van het Rijksmonument.

Wij zijn er trots op dat blijkt, dat door goed naar bewoners te luisteren en zaken zelf te onderzoeken de onderste steen uiteindelijk is bovengekomen.

Ook de afronding van dit project zullen wij nauw blijven volgen en actie ondernemen wanneer de situatie daarom vraagt!

Na ruim 3 maanden en 3 weken is er een eind gekomen aan het dure experiment.

Arnhem Centraal, samen maken we onze stad elke dag weer een beetje mooier én beter!

Gerelateerde berichten