De fractie van Arnhem Centraal heeft vorig jaar samen met de VVD een motie ingediend om de bewoners van deze straat alsnog te laten kiezen welke bomen zij in hun straat willen.

In het verleden is hen in eerste instantie de keuze gegeven om dezelfde boom als er oorspronkelijk stond, de zilveresdoorn, terug te plaatsen. Uiteindelijk heeft de gemeente toch gekozen voor de zomereik en in een kleinere maat dan was toegezegd.

Door onze motie, die bij meerderheid is aangenomen, werden de bewoners alsnog gevraagd of ze de huidige zomereiken wilden handhaven of dat ze de zilveresdoorn graag zouden laten terugkeren.

Inmiddels is er een druk bezochte informatie avond geweest waarbij een door de bewoners zelf aangewezen bomendeskundige heeft aangegeven dat het geen probleem is om de huidige bomen te vervangen mochten de bewoners dat alsnog willen. En voor het beschikbare budget kan de toch grotere maat van 35-40 worden aangeschaft.

De komende tijd worden er twee “proefbomen” geplaatst zodat de bewoners het verschil kunnen zien. Vervolgens mag iedereen stemmen en wordt de wens van de meerderheid uitgevoerd.

Inmiddels heeft de gemeente zelf al een eventuele bestemming gevonden voor de vrijkomende zomereiken elders in de stad. Daardoor wordt een aanzienlijke kostenbesparing behaald.

De fractie van Arnhem Centraal is blij dat de bewoners serieus worden genomen en dat de gemeente open en transparant te werk gaat. De bewoners mogen zelfs mee naar de boomkweker om de bomen aan te wijzen!

De twee initiatiefnemers van de Huijghenslaan hebben aangegeven dat ze door onze steun het vertrouwen in de Arnhemse politiek weer terug hebben gekregen: “Het gaat niet om het krijgen van je gelijk maar het serieus te worden genomen wanneer je een probleem ondervindt!”

Arnhem Centraal, elke dag maken we onze stad samen weer iets mooier én beter!