Het referendum over Stadsblokken/Meinerswijk was het eerste referendum nadat de gemeenteraad de nieuwe referendumverordening had vastgesteld. Dit referendum heeft veel stof doen opwaaien, niet in de laatste plaats door de gang van zaken die niet door iedereen als even handig werd gezien. Daarom heeft Arnhem Centraal een jaar geleden een motie ingediend om het referendum te evalueren. Die evaluatie is er nu. Uit de evaluatie blijkt dat er redenen zouden kunnen zijn om de verordening aan te passen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals: niet digitaal kunnen indienen, houding college, budget voor voorlichting, het soort vraagstelling etc. Wij vragen agendering aan om met de gemeenteraad te spreken over eventuele aanpassingen.
Via bijgaande link is de evaluatie te lezen: https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/list/ec16a63e-2895-4667-b26f-e1bf1063a407/932c2338-b917-4ff0-96b5-9fad1d1427e9/7cb8ea2c-a7d2-4aa5-bb27-0a2fe1fc414c/