De Pastorie in Elden en Villa Schoonheuvel in Lombok, twee monumentale gebouwen die helaas al jaren staan te verkrotten.
Februari vorig jaar heeft Arnhem Centraal samen met de Arnhemse GroenLinks-fractie vragen gesteld aan het toenmalige college over de Pastorie (officiële naam: Nederlands Hervormde Kerk) in Elden. Uit de antwoorden hierop bleek, dat de eigenaar zich niet aan de instandhoudingsverplichting hield. Arnhem Centraal heeft april dit jaar via de ODRA weten te achterhalen dat er in het geval van de Pastorie een handhavingstraject gaande is en er ook zo’n handhavingstraject op handen was voor Villa Schoonheuvel (inmiddels is dit ook gaande).

De eigenaar van de Pastorie in Elden heeft op last van een dwangsom een beperkte tijd gekregen, om met een plan te komen om het gebouw weer op te knappen. Het plan waar de eigenaar aanvankelijk mee kwam, werd door de gemeente als “te weinig concreet” benoemd en de eigenaar kreeg opnieuw de tijd om met een nieuw plan te komen.
Daardoor zijn we inmiddels enkele maanden verder en er lijkt niks te gebeuren met de Pastorie.

De eigenaar van Villa Schoonheuvel heeft in het voorjaar eveneens op last van een dwangsom de tijd gekregen om met een gedegen restauratieplan te komen. Ook dit is aanvankelijk afgewezen, maar inmiddels ligt er een plan met verschillende varianten op tafel. Hierover wordt nu overleg gevoerd tussen de portefeuillehouders, de ODRA, de gemeente en de eigenaar. Dit heeft tot gevolg dat de handhaving voorlopig is opgeschort.

Arnhem Centraal vraagt zich ondertussen af hoe lang het nu eigenlijk nog gaat duren, voordat er concreet iets gaat gebeuren met beide monumentale panden. Als lokale partij vinden wij dat deze gebouwen tot het erfgoed van de stad behoren en dus behouden én onderhouden dienen te blijven. Het lijkt er op dit moment op dat er telkens gepraat wordt, men komt er vervolgens niet uit, de eigenaren krijgen weer opnieuw de kans om met plannen te komen en er wordt weer opnieuw overlegd. En ondertussen blijven de panden maar verder verloederen.

Arnhem Centraal gaat om die reden opnieuw samen met GroenLinks vragen stellen aan het college wanneer er nu eindelijk eens fatsoenlijk gehandhaafd gaat worden richting de eigenaren van deze panden.
Wij vinden dat het nu lang genoeg heeft geduurd en we zullen de voortgang dan ook scherp in de gaten blijven houden.