De fractie van Arnhem Centraal heeft begin augustus het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld ( zogenaamde Artikel 44 vragen) over de vergunningaanvraag van een aannemer om ruim 100 bomen langs deze weg te kappen. In het geldend bestemmingsplan uit 2016 lijkt namelijk dat deze bomen juist door dat plan voor eventuele kap worden beschermd. Het college heeft ons het volgende laten weten:
“Er wordt een nadere studie gedaan naar de houtgewassen op de locatie. We verwachten dat we uw vragen voor 3 oktober 2018 kunnen beantwoorden.”
Uiteraard zijn wij blij met dit bericht en hopen dat dit uiteindelijk zal leiden tot het handhaven van deze bomen.
Presikhaafnet.nl Wijkpraat Presikhaaf