Ons bereikten en bereiken de laatste tijd veel klachten over de bereikbaarheid van de gemeente Arnhem.

Om te beginnen de website www.arnhem.nl. Het is een compleet doolhof om jouw onderwerp te vinden. En als je dan contact wil hebben met de gemeente kan dat niet naar een emailadres, maar ben je verplicht het Contactformulier te gebruiken. Ervaringen van inmiddels velen is, dat er nauwelijks of niet een reactie of oplossing komt.

Wil of kun je niet mailen, dan kun je gemeente wel telefonisch bereiken via een niet gratis 0900-nummer. Wij vinden dat sowieso ongepast. De gemeente is er voor de inwoners en moet gewoon gratis bereikbaar zijn.

Uit een in augustus verschenen rapport van onze Rekenkamer bleek, dat het ook op andere manieren niet best verloopt. Brieven worden niet of na veel te lange tijd pas beantwoordt en onwetendheid aan de telefoon en regelmatig ook nog eens lange wachttijden. En de meter loopt!

Wij moeten constateren, dat er vanaf dat rapport geen zichtbare verbeteringen waar te nemen zijn. Wij worden nog steeds benaderd met dezelfde klachten.

Arnhem Centraal zal daarom tijdens de Politieke Maandag rondvragen stellen over dit onderwerp:

Onze vragen:
1.     Herkent u de problemen m.b.t. de website en de te trage afhandeling van de klachten?
2.     Wat is er met de adviezen van het rapport tot nu toe gedaan?
3.     Wanneer kunnen wij een plan van aanpak verwachten waarin duidelijke stappen tot verbeteringen en oplossingen staan?

Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van het college.