Het zal ongeveer een jaar geleden zijn dat onze fractie de ontwerpen zag voor de appartementen bij het nieuwe Focus Filmtheater. Wij waren er niet blij mee en vonden het er weinig inspirerend uit zien op zo’n belangrijke plek. Dat vonden meerdere gemeenteraadsleden.
Dat bracht onze fractie op de vraag waarom de Arnhemse gemeenteraad een mening over architectuur van de stad over laat aan deskundigen, maar op zo’n manier dat noch raad noch stad erover mee kunnen praten.

Wij wilden graag een architectuurnota willen opstellen, samen met de stad, net als in Rotterdam en Zwolle. Dat zijn inspirerende processen geweest. De Arnhemse raad leek hier heel weinig voor te voelen. Wel heeft Arnhem Centraal de aanzet gegeven tot een  raadsavond bij Casa, waar ons uit de doeken is gedaan welke instrumenten we als raad hebben als het gaat over het aanzien van de stad.  Tijdens dit proces bleek dat er ooit door iemand is besloten dat het maar vertragend en ingewikkeld was als er aan de raad een plan zou worden voorgelegd over de beeldkwaliteit van een plan. Zo’n beeldkwaliteitsplan geeft kaders en voorwaarden aan, waaraan het uiterlijk van bouwwerken moeten voldoen. Tegelijkertijd verloor de gemeente een aangespannen zaak bij het Saksen Weimar terrein, omdat…. de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan niet had vastgesteld.

Maandag 22 januari had onze fractie de gang van zaken op de agenda gezet. Een Mea Culpa volgde, evenals de constatering dat niet meer terug te halen viel hoe het zo fout kon gaan. Verbazingwekkend als we weten dat de gemeente een archiefplicht heeft.  Er zullen een aantal plannen alsnog door de raad vastgesteld moeten worden ter reparatie en zo zullen er wat meer dingen geregeld moeten worden.

Na deze vergadering bedankte de ambtenaar ons voor deze inzet, waardoor de boel aangepakt ging worden.