Maandagavond 29 januari 2018 nam een merendeel van de gemeenteraad het Voorstel Bestemmingsplan Winkelcentrum Presikhaaf – aansluiting Lange Wal aan. Hierin zat de heropening van een aansluiting op de Lange Wal. In 2012 was deze inrit gesloten vanwege de onveiligheid. Door obstakels te verwijderen vond men het nu gerechtvaardigd om een aansluiting te realiseren.

Omwonenden vertegenwoordigd door de Stoere Houtman vonden dat de geschetste nieuwe situatie niet veilig genoeg was. Zij hebben daarom bezwaar gemaakt en zelf het adviesbureau Royal Haskoning ingeschakeld die voor hen de situatie zou bekijken. De conclusies in het rapport van Royal Haskoning wijken af van de conclusies die de gemeente heeft getrokken uit de rapportage van hun adviesbureau Goudappel.

Voor Arnhem Centraal (wij zijn geen verkeerskundigen) was dit zeer verwarrend. Daarom hebben wij een motie ingediend met het verzoek een onafhankelijke derde de rapporten te bestuderen en een eenduidig advies af te geven. Daarbij verzochten wij tot dat het advies er was geen besluit te nemen over dit bestemmingsplan. Uiterlijk 1 april zou dat advies er moeten zijn vonden wij.

De Stoere Houtman gaf aan dit advies te respecteren onder de conditie mee te mogen kiezen voor die onafhankelijke partij. Een gang naar de Raad van State zou daarmee voorkomen worden.

Helaas besloot dus een merendeel van de gemeenteraad onze motie te verwerpen. Gevolg is nu, dat de Stoere Houtman de gang naar de Raad van State alsnog doet. Dit zou kunnen betekenen, dat er een vertraging gaat ontstaan die kan oplopen van 3 maanden tot misschien wel een jaar.