In diverse wijken is het onderwerp al op tafel gekomen. De combinatie op een pad van (hard)lopers  met scooters, wielrenners en elektrische fietsers is geregeld problematisch en gevaarlijk. Onze fractie heeft dit al vaker aangestipt, waarbij wij beseffen dat een oplossing niet maar zo eenvoudig is. Die vraagt grote investeringen, bijvoorbeeld door een tweede pad naast een fietspad aan te leggen. Het zou het allermooiste zijn om een aantrekkelijk lopers-netwerk tot stand te brengen, zodat (hard)lopen en wandelen aantrekkelijker worden.  Ook in Arnhem is overgewicht en een gebrek aan beweging een groot probleem. En juist (hard)lopen verlaagt de drempel om in beweging te komen.

Ons voorstel over dit onderwerp is op 14 november door de gemeenteraad aangenomen, waardoor in de begroting bij het onderwerp sport de volgende zinsnede wordt toegevoegd: ‘Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de wensen, behoeften en voorzieningen voor wandelaars, joggers en hardlopers’. Wij zullen hier verder op doorgaan en hopen met oplossingen te kunnen gaan komen, uiteraard samen met de wijken.

Gerelateerde berichten