Weet u het nog? De Rijnhal trok met zijn goedkope laagdrempelige evenementen jaarlijks 150.000 bezoekers. Hoewel Arnhem Centraal blij is met Decathlon, had de fractie deze sportzaak liever elders gezien en de Rijnhal als evenementenhal voor iedereen behouden.

Geregeld blijken laagdrempelige gezellige evenementen financiële problemen op te lopen. Dat heeft vaak te maken met de afbouw van subsidie, zoals dit nu gehanteerd wordt. Arnhem Centraal vindt dat heel jammer en wil dat we als college en gemeenteraad hier eens serieus opnieuw naar gaan kijken en in gesprek gaan met belanghebbenden en organisaties. We willen niet nog meer evenementen de stad uit jagen…

Ons voorstel met de volgende strekking is op 14 november aangenomen: De raad verzoekt het college:

  • in gesprek te gaan met SOFA, PBA, evenementenorganisaties en andere belanghebbenden om te bezien hoe succesvolle evenementen behouden kunnen blijven en wat rol en inzet van de verschillende partijen daarbij kan zijn.
  • Op basis daarvan in het voorjaar met een voorstel naar de raad te komen.

Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van deze gesprekken en we blijven strijden voor de evenementen die iedereen zo belangrijk vindt, zoals Living Statues, Sprookjesfestival, schaatsbaan enzovoorts.